ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

بسم الله رحمان رحیم

قسمت اول . دست شناسی و نمایش خارجی دست

  گرچه منظره یا شکل خارجی دست تا اندازه ای مریوط بشغلی کارهای دستی شخص است مثلا کارگری که با دست کارهای سخت خشن را انجام میدهد دارای دست های ضخیم وزبر با عضلات سخت و برنگ تیره است یا بالعکس اشخاصی که بکارهای ظریف اشتغال دارند و پیوسته دست خود را از برودت و یا حرارت محفوظ میدارند دارای دستهای ظریف و لطیف و برنگ روشن میباشند، همچنین آب و هوا و مکان در دست نیز تأثیر بسزایی دارد، ولی میتوان با در نظر گرفتن نژاد و وضعیت آب و هوای منطقه موطن و محل ست شخص و اندازه گیری دست و کف و انگشتان وضع طبیعی دست از حیث کوتاه و بلندی، عریض و تنگی، ضخامت و ناز کی، چاق و لاغری، سختی و نرمی، مرطوب و خشکی، ورنگ و فرم و شکل آنرا مشخص نمود

پوست دست

پوست دست نرم و چین دار: خیر خواهی و نوعدوستی را نشان میدهد.

پوست دست سخت و چین دار : دلیل بر تند خوئی و خشم و غضب است .

پوست دست سخت و کشیده : بی رحمی، بی عدالتی و بی ادبی را بیان میکند .

پوست دست ظریف و نازک که در برابر هوای سرد رنگ آن تغییر میکند و سرخ میشود احساسات ورحم ورقت قلب را معین میکند .

پوست دست زبر و ضخیم که در هوای سرد تغییر رنگ نمیدهد : دال بر بی تفاوتی است و صاحب چنین دستی سنگدل، بی رحم و از عاطفه ووجدان خبری ندارد .

 

موی دست موی زیاد برای دست مرد بی ثباتی و خشونت طبع و برای دست زن شهوت پرستی را بیان میکند.

وقتی دست مرد بدون مو باشد: دلیل بر شهوت پرستی است . موی زبر : زمختی اخلاق و موی نرم ظرافت طبع را معین میکند.

موی سیاه در پشت دست : نشانه شهوت پرستی است و اشخاص که موی دست آنها بور و کم رنگ است در برابر امیال بردبار میباشند

حرارت دست دست گرم : نمایشگر حرارت قلب و خون گرمی است و بعکس است وقتی دست سرد و بی حرارت باشد و اشخاصی که دست آنها بدون حرارت وسرد میباشد دیر جوشش وسرد هستند و حتی با خویشاوندان خود مهر و محبت ندارند.

وضع دست دادن اشخاصی که در موقع دست دادن دست طرف مقابل را بسختی میفشارند و محکم تکان میدهند صاحب اراده قوی و قدرت تسلط هستند و آنهائیکه با سستی و سردی دست طرف را میگیرند ضعیف الاراده و همیشه به کمک دیگران نیازمند میباشند.

ضخامت یا ناز کی و چاقی یا لاغری دست دستهای کلفت و سخت : علامت زمختی طبع و تندخوئی است. دستهای نازک و سخت : کوته فکری وحرص و طمع را بیان میکند. دستهای ضخیم و نرم: آدم تنبل، تن پروروشکم پرست را معرفی میکند دستهای نازک و نرم: سستی و ضعف بنیه صاحب دست را نشان میدهد.

 

دستهای محکم و سخت : قدرت اراده و قوه مقاومت را معین میکند و بعکس است دستهای سست و بی قوه که بآسانی بطرف عقب بر میگردد این اشخاص بی اراده هستند، قوه مقاومت ندارند و زود تسلیم دیگران میشوند .

وقتی دست گوشتی و چاق و دارای مفصل بندی خوب باشد : دال بر سلامتی و زندگی طویل است و بعکس اگر خشک ولاغر و مفصل بندی آن خوب نباشد عدم سلامتی و کوتاهی عمر را بیان میکند.

✨✨کوچک و بزرگی دست دست بزرگ : علاقه به نظم و ترتیب را نشان میدهد .

دست کوچک : دال بر ظرافت روح و فکر است ولی اگر خیلی کوچک باشد موذی گری و شیطنت و شهوت پرستی را نشان میدهد .

وقتی دست از حیث اندازه و کوچک و بزرگی متوسط باشد : دلیل برروح وعقل سالم است .

دست طویل : علامت خودخواهی و خودپسندی است بخصوص اگر نازک باشد ولی اگر دست خیلی طویل باشد اغتشاش فکر را نشان میدهد و این اشخاص غالبا مالیخولیائی هستند.

دست کوتاه : علامت کوته فکری و کوته بینی است بخصوص اگر خیلی کوتاه و سخت و ضخیم باشد در اینصورت نشانه وحشیگری و سبعیت است .

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

راه کار های افزایش میل جنسی و رسیدن به ارگاسم طلایی الکتروجم | 09125793438 Brian کربن فعال معرفی ارز دیجیتال سایت خرید اینترنتی تاریک طراحی سایت برتر - طراح اول .:Ridiculousness:. تازه ها